4 Bước thực hiện thủ tục Hưởng trợ cấp thất nghiệp mới nhất

Bảo hiểm thất nghiệp là gì? Trình tự, thủ tục hưởng trợ cấp thất nghiệp được thực hiện ra sao? Cùng tham khảo bài viết dưới đây của chúng tôi để có được thông tin cần thiết nhé.

Cơ sở pháp lý:

Contents

I. Khái quát về trợ cấp thất nghiệp

Theo quy định tại Khoản 4 Điều 3 Luật việc làm:

Bảo hiểm thất nghiệp là chế độ nhằm bù đắp một phần thu nhập của người lao động khi bị mất việc làm, hỗ trợ người lao động học nghề, duy trì việc làm, tìm việc làm trên cơ sở đóng vào Quỹ bảo hiểm thất nghiệp.

Bảo hiểm thất nghiệp bao gồm các chế độ:

  • Trợ cấp thất nghiệp;
  • Hỗ trợ tư vấn, giới thiệu việc làm;
  • Hỗ trợ Học nghề;
  • Hỗ trợ đào tạo, bồi dưỡng, nâng cao trình độ kỹ năng nghề để duy trì việc làm cho người lao động.

Trợ cấp thất nghiệp chính là một chế độ của Bảo hiểm thất nghiệp để đảm bảo quyền lợi cho người lao động khi chẳng may mất việc làm.

II. Trình tự, thủ tục hưởng trợ cấp thất nghiệp

Trình tự thực hiện thủ tục hưởng trợ cấp thất nghiệp quy định tại Nghị định 28/2015/NĐ-CP. Theo đó, trình tự được thực hiện như sau:

4 Bước Hưởng trợ cấp thất nghiệp Luật ILBS Law
4 Bước Hưởng trợ cấp thất nghiệp Luật ILBS Law

– Bước 1. Trong thời hạn 03 tháng kể từ ngày chấm dứt Hợp đồng lao động, NLĐ chưa có việc làm và có nhu cầu hưởng trợ cấp thất nghiệp sẽ nộp 1 bộ hồ sơ cho Trung tâm Giới thiệu việc làm (TTGTVL) tại địa phương nơi NLĐ muốn nhận trợ cấp thất nghiệp.

Đề nghị hưởng trợ cấp thất nghiệp Luật ILBS Law
Đề nghị hưởng trợ cấp thất nghiệp Luật ILBS Law

– Bước 2. Giải quyết hồ sơ

Thời hạn giải quyết hồ sơ:

+ Trong vòng 15 ngày làm việc kể từ ngày nộp hồ sơ, người lao động chưa tìm được việc làm thì trung tâm giới thiệu việc làm thực hiện xác nhận giải quyết hồ sơ hưởng trợ cấp thất nghiệp.

+ Trong vòng 20 ngày làm việc kể từ ngày nộp hồ sơ, trung tâm giới thiệu việc làm xác nhận về việc đã giải quyết hưởng trợ cấp thất nghiệp của người lao động vào sổ bảo hiểm xã hội và gửi lại người lao động cùng với quyết định hưởng trợ cấp thất nghiệp

+ Thời điểm hưởng trợ cấp thất nghiệp của người lao động được tính từ ngày thứ 16 theo ngày làm việc kể từ ngày nộp hồ sơ.

+ Trường hợp người lao động không được hưởng trợ cấp thất nghiệp thì trung tâm giới thiệu việc làm phải thông báo bằng văn bản và nêu rõ lý do.

– Bước 3. Nhận tiền chi trả trợ cấp thất nghiệp

+ Trong vòng 5 ngày làm việc kể từ thời điểm có quyết định duyệt chi trả trợ cấp thất nghiệp, cơ quan bảo hiểm xã hội tại địa phương thực hiện chi trả tiền trợ cấp tháng đầu cho người lao động kèm theo thẻ Bảo hiểm y tế. Mức hưởng trợ cấp thất nghiệp được tính bằng 60% mức lương bình quân tiền lương của 06 tháng liền kề có đóng bảo hiểm thất nghiệp trước khi thất nghiệp

+ Hàng tháng, cơ quan bảo hiểm xã hội thực hiện chi trả trợ cấp thất ngiệp trong vòng 12 ngày tính từ ngày hưởng trợ cấp thất nghiệp tháng đó nếu không  nhận được quyết định tạm dừng, chấm dứt hưởng trợ cấp thất nghiệp của người lao động.

– Bước 4: Thông báo tìm việc hàng tháng của Người lao động

Căn cứ theo quy định tại Khoản 1, Điều 19, Nghị định 28/2015/NĐ-CP, hàng tháng người lao động phải đến Trung tâm dịch vụ việc làm thông báo về việc tìm việc làm trong thời gian đang hưởng trợ cấp thất nghiệp, trường hợp chưa tìm được việc làm (theo đúng lịch hẹn kèm theo Quyết định trợ cấp thất nghiệp).

Trong tháng nếu người lao động không đến thông báo theo quy định, sẽ bị cắt hưởng trợ cấp thất nghiệp tháng đó. Người lao động không thông báo với Trung tâm dịch vụ việc làm về tình hình tìm kiếm việc làm quá thời hạn quy định, trung tâm dịch vụ việc làm sẽ đồng thời gửi thông báo lên cơ quan bảo hiểm xã hội và gửi thông báo đến người lao động về việc ngừng hưởng trợ cấp của người lao động đó.

Nội dung trên đây là phần giải đáp của chúng tôi về thủ tục hưởng trợ cấp thất nghiêp cho Người lao động. Mọi thông tin vướng mắc hãy liên hệ với chúng tôi để được giải đáp.

Thủ tục hưởng trợ cấp thất nghiệp mới nhất 2023

Chia sẻ trên mạng xã hội

Comment (1)

3 Trường hợp được hưởng chế độ ốm đau – Luật ILBS Law & Partners 2023

Th3 3, 2023, 11:09 sáng

[…] 4 Bước thực hiện thủ tục Hưởng trợ cấp thất nghiệp mới nhất […]

Trả lời

Bình luận