Thủ tục nhận Cha, Mẹ, Con Mới nhất 2023

Sau khi đăng ký nhận cha, mẹ, con sẽ làm phát sinh quyền và nghĩa vụ của cha mẹ đối với con, của các con đối với cha mẹ và các quan hệ khác được pháp luật điều chỉnh. Vì vậy, cá nhân muốn thực hiện thủ tục này thì hãy tham khảo trình tự, thủ tục trong bài viết dưới đây của chúng tôi.

Cơ sở pháp lý:

Contents

1. Hồ sơ nhận cha, mẹ, con

1.1 Quyền nhận cha, mẹ, con của cá nhân

Nhận cha, mẹ, con là quyền của công dân được quy định rõ tại Điều 90, Điều 91 Luật Hôn nhân và gia đình.  Theo đó, Cha mẹ có quyền nhận con, con có quyền nhận cha mẹ kể cả khi người được nhận đã chết. Cụ thể:

– Quyền nhận cha, mẹ trong các trường hợp:

+ Con có quyền nhận cha, mẹ của mình, kể cả trong trường hợp cha, mẹ đã chết.

+ Con đã thành niên nhận cha, không cần phải có sự đồng ý của mẹ; nhận mẹ, không cần phải có sự đồng ý của cha.

– Quyền nhận con trong các trường hợp sau:

+ Cha, mẹ có quyền nhận con, kể cả trong trường hợp con đã chết.

+ Trong trường hợp người đang có vợ, chồng mà nhận con thì việc nhận con không cần phải có sự đồng ý của người kia.

1.2 Hồ sơ nhận cha, me, con theo quy định bao gồm:

* Giấy tờ phải nộp khi đăng ký nhận cha, mẹ, con:

– Tờ khai đăng ký theo mẫu.

Tờ khai đăng ký nhận cha, mẹ, con

Chứng cứ chứng minh quan hệ cha, con hoặc quan hệ mẹ, con gồm:

+ Văn bản của cơ quan y tế, cơ quan giám định hoặc cơ quan khác có thẩm quyền xác nhận quan hệ cha con, quan hệ mẹ con.

+ Trường hợp không có văn bản nêu trên thì phải có văn bản cam đoan của các bên về mối quan hệ và có ít nhất hai người làm chứng về mối quan hệ.

* Giấy tờ phải xuất trình:

– Hộ chiếu hoặc chứng minh nhân dân hoặc thẻ căn cước công dân hoặc các giấy tờ khác có dán ảnh và thông tin cá nhân do cơ quan có thẩm quyền cấp, còn giá trị sử dụng để chứng minh về nhân thân của người có yêu cầu đăng ký.

– Giấy tờ chứng minh nơi cư trú để xác định thẩm quyền đăng ký.

2. Nơi nộp hồ sơ thủ tục nhận cha, me, con

Người có yêu cầu đăng ký nộp hồ sơ tại Ủy ban nhân dân cấp xã nơi cư trú của người nhận hoặc người được nhận là cha, mẹ, con.

3. Trình tự giải quyết theo quy định

Việc nhận cha, mẹ, con được thực hiện như sau:

– Người có yêu cầu nộp hồ sơ tại Ủy ban nhân dân cấp xã có thẩm quyền.

– Người tiếp nhận có trách nhiệm kiểm tra ngay toàn bộ hồ sơ, xác định tính hợp lệ của giấy tờ trong hồ sơ do người yêu cầu nộp, xuất trình; đối chiếu thông tin trong Tờ khai với giấy tờ trong hồ sơ.

– Nếu hồ sơ đầy đủ, hợp lệ, người tiếp nhận hồ sơ viết giấy/phiếu tiếp nhận, trong đó ghi rõ ngày, giờ trả kết quả; nếu hồ sơ chưa đầy đủ, hoàn thiện thì hướng dẫn người nộp hồ sơ bổ sung, hoàn thiện theo quy định; trường hợp không thể bổ sung, hoàn thiện hồ sơ ngay thì phải lập thành văn bản hướng dẫn, trong đó nêu rõ loại giấy tờ, nội dung cần bổ sung, hoàn thiện, ký, ghi rõ họ, tên của người tiếp nhận.

– Sau khi nhận đủ hồ sơ, nếu thấy việc nhận là đúng và không có tranh chấp, công chức tư pháp – hộ tịch báo cáo Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp xã. Trường hợp Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp xã đồng ý giải quyết thì công chức tư pháp – hộ tịch ghi vào Sổ đăng ký, hướng dẫn người yêu cầu kiểm tra nội dung Trích lục đăng ký và Sổ đăng ký, cùng các bên ký vào Sổ. Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp xã ký cấp Trích lục đăng ký cho người yêu cầu.

4. Thời hạn giải quyết

– Thời hạn giải quyết là 03 ngày làm việc. Trường hợp cần phải xác minh thì thời hạn giải quyết không quá 08 ngày làm việc.

Trên đây là thủ tục đăng ký nhận cha, mẹ, con mà chúng tôi tổng hợp, nếu có thắc mắc về vấn đề này liên hệ chúng tôi qua số điện thoại: 0935.998.552 hoặc gửi đến email: ilbs.lawyer@gmail.com để được giải đáp.

Quý bạn có thể tham khảo thêm:

Chia sẻ trên mạng xã hội

Bình luận