Thủ tục thành lập công ty cổ phần và 5 Điều lưu ý

Bạn đang có nhu cầu thành lập công ty cổ phần nhưng chưa biết trình tự, thủ tục như thế nào? Dưới đây là trình tự thủ tục thành lập mà chúng tôi gửi đến bạn đọc.

Contents

1. Cơ sở pháp lý

Luật doanh nghiệp 2020;

Nghị định số 01/2021 NĐ-CP về đăng ký doanh nghiệp.

2. Thành lập công ty cổ phần cần những điều kiện gì?

Theo Luật doanh nghiệp 2020, công ty cổ phần được thành lập bởi ít nhất 3 cổ đông. Do đó, điều kiện đầu tiên để mở công ty cổ phần là bạn phải đảm bảo số lượng cổ đông (có tối thiểu 3 cá nhân/ tổ chức cùng nhau sáng lập doanh nghiệp).

Ngoài ra, khi thành lập công ty cổ phần bạn cũng cần phải đáp ứng các điều kiện chung về thành lập công ty, bao gồm: Tên công ty, địa chỉ công ty, vốn điều lệ, ngành nghề kinh doanh, người đại diện theo pháp luật,… theo đúng quy định của pháp luật.

3. Hồ sơ cần thiết để thành lập công ty cổ phần

– Giấy đề nghị đăng ký doanh nghiệp.

Giấy đề ghị đăng ký doanh nghiệp công ty cổ phần Luật ILBS Law
Giấy đề ghị đăng ký doanh nghiệp công ty cổ phần Luật ILBS Law

– Điều lệ công ty.

– Danh sách cổ đông sáng lập và danh sách cổ đông là nhà đầu tư nước ngoài đối với công ty cổ phần.

– Danh sách người đại diện theo ủy quyền và văn bản cử người đại diện quản lý phần vốn góp đối với cổ đông là tổ chức.

– Bản sao các giấy tờ pháp lý sau đây:

+ Giấy tờ pháp lý của cá nhân đối với người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp;

+ Giấy tờ pháp lý của cá nhân đối với cổ đông sáng lập, cổ đông là nhà đầu tư nước ngoài là cá nhân; Giấy tờ pháp lý của tổ chức đối với cổ đông sáng lập, cổ đông là nhà đầu tư nước ngoài là tổ chức; Giấy tờ pháp lý của cá nhân đối với người đại diện theo ủy quyền của cổ đông sáng lập, cổ đông là nhà đầu tư nước ngoài là tổ chức và văn bản cử người đại diện theo ủy quyền.

Đối với cổ đông là tổ chức nước ngoài thì bản sao giấy tờ pháp lý của tổ chức phải được hợp pháp hóa lãnh sự;

+ Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư đối với trường hợp doanh nghiệp được thành lập hoặc tham gia thành lập bởi nhà đầu tư nước ngoài hoặc tổ chức kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài theo quy định tại Luật Đầu tư và các văn bản hướng dẫn thi hành.

4. Nơi nộp hồ sơ

Hồ sơ đăng ký doanh nghiệp được nộp tại tại Phòng Đăng ký kinh doanh – Sở Kế hoạch và Đầu tư nơi doanh nghiệp đặt trụ sở chính.

5. Nhận kết quả hồ sơ đăng ký doanh nghiệp

Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp công ty cổ phần Luật ILBS Law
Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp công ty cổ phần Luật ILBS Law

Trong vòng 03 ngày làm việc, kể từ ngày nộp hồ sơ đăng ký doanh nghiệp, nếu hồ sơ hợp lệ, Phòng Đăng ký kinh doanh sẽ cấp Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp và thông báo cho doanh nghiệp biết về việc đã cấp Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp.

Trên đây là trình tự, thủ tục thành lập công ty cổ phần, nếu bạn đang cần đơn vị thành lập doanh nghiệp uy tín và nhanh chóng hãy liên hệ 0935.998.552 để chúng tôi tư vấn và thực hiện giúp bạn.

Xem thêm: Thủ tục, hồ sơ tăng, giảm vốn điều lệ Công ty Cổ phần

Thủ tục, hồ sơ tăng, giảm vốn điều lệ công ty cổ phần Luật ILBS Law
Thủ tục, hồ sơ tăng, giảm vốn điều lệ công ty cổ phần Luật ILBS Law
Chia sẻ trên mạng xã hội

Bình luận