Hồ sơ, thủ tục thành lập doanh nghiệp tư nhân Nhanh chóng nhất 2023

Doanh nghiệp tư nhân là một trong những loại hình doanh nghiệp ở Việt Nam hiện nay. Thủ tục thành lập Doanh nghiệp tư nhân được thực hiện như sau:

Contents

Cơ sở pháp lý

Luật doanh nghiệp 2020;

Nghị định 01/2021/NĐ-CP về đăng ký doanh nghiệp.

1. Một số vấn đề cơ bản về Thành lập Doanh nghiệp tư nhân

Theo Điều 188 Luật doanh nghiệp 2020, Doanh nghiệp tư nhân được quy định như sau:

– Doanh nghiệp tư nhân là doanh nghiệp do một cá nhân làm chủ và tự chịu trách nhiệm bằng toàn bộ tài sản của mình về mọi hoạt động của doanh nghiệp.

– Doanh nghiệp tư nhân không được phát hành bất kỳ loại chứng khoán nào.

– Mỗi cá nhân chỉ được quyền thành lập một doanh nghiệp tư nhân. Chủ doanh nghiệp tư nhân không được đồng thời là chủ hộ kinh doanh, thành viên hợp danh của công ty hợp danh.

– Doanh nghiệp tư nhân không được quyền góp vốn thành lập hoặc mua cổ phần, phần vốn góp trong công ty hợp danh, công ty trách nhiệm hữu hạn hoặc công ty cổ phần.

* Về vốn đầu tư:

Vốn đầu tư của chủ doanh nghiệp tư nhân do chủ doanh nghiệp tự đăng ký. Chủ doanh nghiệp tư nhân có nghĩa vụ đăng ký chính xác tổng số vốn đầu tư, trong đó nêu rõ số vốn bằng Đồng Việt Nam, ngoại tệ tự do chuyển đổi, vàng và tài sản khác; đối với vốn bằng tài sản khác còn phải ghi rõ loại tài sản, số lượng và giá trị còn lại của mỗi loại tài sản.

* Về quản lý:

– Chủ doanh nghiệp tư nhân có toàn quyền quyết định đối với tất cả hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp tư nhân, việc sử dụng lợi nhuận sau khi đã nộp thuế và thực hiện nghĩa vụ tài chính khác theo quy định của pháp luật.

– Chủ doanh nghiệp tư nhân có thể trực tiếp hoặc thuê người khác làm Giám đốc hoặc Tổng giám đốc để quản lý, điều hành hoạt động kinh doanh; trường hợp này, chủ doanh nghiệp tư nhân vẫn phải chịu trách nhiệm về mọi hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp tư nhân.

– Chủ doanh nghiệp tư nhân là người đại diện theo pháp luật, đại diện cho doanh nghiệp tư nhân với tư cách người yêu cầu giải quyết việc dân sự, nguyên đơn, bị đơn, người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan trước Trọng tài, Tòa án, đại diện cho doanh nghiệp tư nhân thực hiện quyền và nghĩa vụ khác theo quy định của pháp luật.

2. Hồ sơ đăng ký thành lập gồm các giấy tờ sau:

– Giấy đề nghị đăng ký thành lập doanh nghiệp tư nhân;

Giấy đề nghị đăng ký doanh nghiệp tư nhân Luật ILBS Law
Giấy đề nghị đăng ký doanh nghiệp tư nhân Luật ILBS Law

– Bản sao giấy tờ pháp lý của cá nhân của chủ doanh nghiệp tư nhân;

– Văn bản uỷ quyền trong trường hợp uỷ quyền thành lập doanh nghiệp;

3. Nơi nộp hồ sơ

Hồ sơ đăng ký thành lập doanh nghiệp tư nhân được nộp tại Phòng Đăng ký kinh doanh – Sở Kế hoạch và Đầu tư nơi doanh nghiệp đặt trụ sở chính.

4. Thời gian nhận kết quả hồ sơ đăng ký doanh nghiệp

– Trường hợp đã đầy đủ hồ sơ hợp lệ, Phòng Đăng ký kinh doanh sẽ cấp Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp trong thời hạn 03 (ba) ngày làm việc.

– Nếu từ chối cấp Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp thì Phòng Đăng ký kinh doanh sẽ thông báo cho người thành lập doanh nghiệp biết bằng văn bản trong thời hạn 03 (ba) ngày làm việc.

Trên đây là trình tự, thủ tục thành lập Doanh nghiệp tư nhân, nếu bạn đang cần đơn vị thành lập doanh nghiệp uy tín và nhanh chóng hãy liên hệ 0935.998.552 để chúng tôi tư vấn và thực hiện giúp bạn.

Chia sẻ trên mạng xã hội

Comment (1)

Mới 2023 – Thủ tục thành lập công ty TNHH một thành viên Trọn gói – Giá ưu đãi nhất 2023 Luật ILBS Law & Partners

Th3 3, 2023, 11:32 sáng

[…] Xem thêm: Hồ sơ, thủ tục thành lập doanh nghiệp tư nhân Nhanh chóng nhất 2023 […]

Trả lời

Bình luận