Thủ tục Thành lập tổ chức kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài mới năm 2023

Nhà đầu tư nước ngoài được phép thành lập tổ chức kinh tế theo quy định của Pháp luật Việt Nam. Tuy nhiên để có thể thực hiện thủ tục này, Nhà đầu tư cần tìm hiểu rõ quy định của pháp luật có liên quan đến nó.  Bài viết sau đây, Luật ILBS Law sẽ hướng dẫn Nhà đầu tư thủ tục Thành lập tổ chức kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài đơn giản nhất.

Cơ sở pháp lý: 

Contents

1. Điều kiện thành lập tổ chức kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài

Nhà đầu tư nước ngoài khi đầu tư theo hình thức thành lập tổ chức kinh tế, theo quy định cần đáp ứng các điều kiện sau đây:

–  Điều kiện tiếp cận thị trường đối với nhà đầu tư nước ngoài quy định tại Danh mục ngành, nghề hạn chế tiếp cận thị trường đối với nhà đầu tư nước ngoài bao gồm: tỷ lệ sở hữu vốn điều lệ của nhà đầu tư nước ngoài trong tổ chức kinh tế; Hình thức đầu tư; Phạm vi hoạt động đầu tư; Năng lực của nhà đầu tư; đối tác tham gia thực hiện hoạt động đầu tư;

–  Điều kiện khác theo quy định tại Luật, Nghị quyết của Quốc hội, Pháp lệnh, Nghị quyết của Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Nghị định của Chính phủ và Điều ước quốc tế mà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam là thành viên.

–  Điều kiện về bảo đảm quốc phòng, an ninh;

–  Quy định của pháp luật về đất đai về điều kiện nhận quyền sử dụng đất, điều kiện sử dụng đất tại đảo, xã, phường, thị trấn biên giới, xã, phường, thị trấn ven biển.

Qúy khách hàng có thể tham khảo bài viết: Đầu tư thành lập tổ chức kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài năm 2023.

2. Thủ tục thành lập Tổ chức kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài

Đối với hình thức đầu tư thành lập tổ chức kinh tế của nhà đầu tư nước ngoài sẽ chia thành 02 trường hợp.

– Dự án đầu tư thành lập tổ chức kinh tế phải xin chấp thuận chủ trương đầu tư của Quốc hội, Thủ tướng chính phủ hay UBND cáp tỉnh.

Qúy khách hàng có thể tham khảo các bài viết:

+ Thủ tục chấp thuận chủ trương đầu tư của Quốc hội;

+ Thủ tục chấp thuận chủ trương đầu tư của Thủ tướng chính phủ;

+ Thủ tục chấp thuận chủ trương đầu tư của UBND cấp tỉnh.

– Dự án đầu tư thành lập tổ chức kinh tế không thuộc diện phải xin chấp thuận chủ trương đầu tư.

Trong phần này, chúng tôi sẽ trình bày thủ tục thành lập tổ chức kinh tế không thuộc diện phải xin chấp thuận chủ trương đầu tư.

2.1. Thực hiện thủ tục xin cấp Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư

Bước 1: Chuẩn bị hồ sơ để nộp

Nhà đầu tư chuẩn bị bộ hồ sơ bao gồm:

– Văn bản đề nghị thực hiện dự án đầu tư;

– Giấy tờ về tư cách pháp lý của nhà đầu tư: Trường hợp nhà đầu tư là cá nhân: Bản sao chứng minh nhân dân, thẻ căn cước hoặc hộ chiếu, trường hợp nhà đầu tư là tổ chức: bản sao Giấy chứng nhận thành lập hoặc tài liệu tương đương khác xác nhận tư cách pháp lý;

– Đề xuất dự án đầu tư của nhà đầu tư bao gồm các nội dung: mục tiêu, quy mô đầu tư, vốn đầu tư và phương án huy động vốn, địa điểm, thời hạn, tiến độ đầu tư, nhu cầu về lao động, đề xuất hưởng ưu đãi đầu tư, đánh giá tác động, hiệu quả kinh tế – xã hội của dự án;

– Các bản sao hợp lệ một trong các tài liệu sau: Báo cáo tài chính 02 năm gần nhất của nhà đầu tư; Cam kết hỗ trợ tài chính của công ty mẹ; Cam kết hỗ trợ tài chính của tổ chức tài chính; Bảo lãnh về năng lực tài chính của nhà đầu tư; Tài liệu thuyết minh năng lực tài chính của nhà đầu tư;

– Văn bản đề xuất nhu cầu sử dụng đất; trường hợp dự án không đề nghị Nhà nước giao đất, cho thuê đất, cho phép chuyển mục đích sử dụng đất thì nộp bản sao thỏa thuận thuê địa điểm hoặc tài liệu khác xác nhận nhà đầu tư có quyền sử dụng địa điểm để thực hiện dự án đầu tư;

– Giải trình về sử dụng công nghệ gồm các nội dung: tên công nghệ, xuất xứ công nghệ, sơ đồ quy trình công nghệ; thông số kỹ thuật chính, tình trạng sử dụng của máy móc, thiết bị và dây chuyền công nghệ chính đối với Dự án có sử dụng công nghệ thuộc Danh mục công nghệ hạn chế chuyển giao.

Bước 2: Nộp hồ sơ tại cơ quan nhà nước có thẩm quyền

Tùy từng địa điểm đặt dự án thành lập tổ chức kinh tế, nhà đầu tư sẽ nộp bộ hồ sơ đã chuẩn bị tại bước 1 tại 1 trong cơ quan sau:

– Sở Kế hoạch và Đầu tư sẽ là cơ quan tiếp nhận, cấp Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư đối với các dự án đầu tư: Dự án đầu tư ngoài khu công nghiệp, khu chế xuất, khu công nghệ cao, khu kinh tế.

– Ban quản lý các khu công nghiệp, khu chế xuất, khu công nghệ cao và khu kinh tế sẽ là cơ quan tiếp nhận, cấp, điều chỉnh, thu hồi Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư đối với các dự án đầu tư trong khu công nghiệp, khu chế xuất, khu công nghệ cao, khu kinh tế.

Bước 3: Nhận kết quả thủ tục xin cấp giấy chứng nhận đăng ký đầu tư

Trong thời hạn 15 ngày kể từ ngày nhận được đủ hồ sơ hợp lệ, cơ quan đăng ký đầu tư cấp Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư; trường hợp từ chối phải thông báo bằng văn bản cho nhà đầu tư và nêu rõ lý do.

2.2. Thủ tục cấp giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp tại cơ quan đăng ký kinh doanh

Bước 1: Chuẩn bị hồ sơ để nộp

Tùy từng loại hình doanh nghiệp mà Nhà đầu tư sẽ chuẩn bị hồ sơ thành lập tổ chức kinh tế bao gồm các giấy tờ sau:

– Giấy đề nghị đăng ký doanh nghiệp;

– Điều lệ công ty;

– Danh sách thành viên/ Danh sách cổ đông sáng lập và cổ đông là nhà đầu tư nước ngoài

– Bản sao một trong số các giấy tờ sau:

+ Thẻ căn cước công dân, Giấy chứng minh nhân dân, Hộ chiếu hoặc chứng thực cá nhân hợp pháp khác của các thành viên là cá nhân; Quyết định thành lập, Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp hoặc tài liệu tương đương khác của tổ chức và văn bản ủy quyền;

+ Thẻ căn cước công dân, Giấy chứng minh nhân dân, Hộ chiếu hoặc chứng thực cá nhân hợp pháp khác của người đại diện theo ủy quyền của thành viên là tổ chức;

+ Đối với thành viên là tổ chức nước ngoài thì bản sao Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp hoặc tài liệu tương đương phải được hợp pháp hóa lãnh sự;

+ Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư đối với nhà đầu tư nước ngoài theo quy định của Luật đầu tư.

Bước 2: Nộp hồ sơ tại cơ quan đăng ký kinh doanh

Nhà đầu tư nộp bộ hồ sơ đã chuẩn bị ở Bước 1 tại Phòng đăng ký kinh doanh thuộc Sở kế hoạch và đầu tư nơi đặt trụ sở chính của doanh nghiệp.

Bước 3: Nhận kết quả đăng ký thành lập doanh nghiệp

Trong thời hạn 03 ngày làm việc kể từ ngày nhận được đầy đủ hồ sơ hợp lệ, Phòng đăng ký kinh doanh sẽ cấp giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp, trường hợp từ chối sẽ thông báo bằng văn bản và nêu rõ lý do.

Bước 4: Thực hiện các thủ tục sau khi được cấp giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp

Sau khi được cấp giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp, nhà đầu tư cần thực hiện các thủ tục như khắc con dấu, mua chữ ký số để kê khai, đặt mua hóa đơn, kê khai thuế ban đầu, mở tài khoản ngân hàng, treo biển tại trụ sở công ty…. theo quy định của pháp luật.

Qúy khách hàng có thể tham khảo thêm bài viết: Hai bước thành lập công ty có vốn đầu tư nước ngoài năm 2023.

Hy vọng nội dung trên đây của chúng tôi về thủ tục thành lập tổ chức kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài sẽ giúp Qúy khách hàng có những thông tin dễ hiểu, bổ ích. Nếu còn vướng mắc hay cần sử dụng dịch vụ, Qúy khách hàng liên hệ với chúng tôi qua số hotline: 0935.998.552 để được hỗ trợ tốt nhất.

Chia sẻ trên mạng xã hội

Bình luận