22/11/2022 In Kiến thức

Thủ tục thành lập trung tâm giáo dục thường xuyên Mới nhất 2023

Dưới đây là nội dung bài viết về điều kiện, trình tự, thủ tục, thẩm quyền quyết định thành lập trung tâm giáo dục thường xuyên (TTGDTX) theo quy định pháp luật hiện hành.

Contents

Cơ sở pháp lý:

Nghị định 46/2017/NĐ-CP quy định về điều kiện đầu tư và hoạt động trong lĩnh vực giáo dục.

Nghị định 135/2018/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 46/2017/NĐ-CP quy định về điều kiện đầu tư và hoạt động trong lĩnh vực giáo dục.

1. Điều kiện thành lập trung tâm giáo dục thường xuyên theo quy định

Theo khoản 18 Điều 1 Nghị định 135/2018/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 46/2017/NĐ-CP, điều kiện thành lập TTGDTX bao gồm những điều kiện sau:

– Có đội ngũ cán bộ quản lý và giáo viên đạt tiêu chuẩn theo quy định.

– Có địa điểm để xây dựng cơ sở vật chất, thiết bị theo quy định sau đây:

+ Có đủ các phòng học, phòng thí nghiệm, thư viện, phòng thực hành lao động sản xuất;

+ Có các thiết bị dạy học và tài liệu học tập theo yêu cầu thực hiện các chương trình giáo dục thường xuyên.

2. Thẩm quyền quyết định

Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp tỉnh có thẩm quyền quyết định thành lập TTGDTX cấp tỉnh.

3. Hồ sơ thành lập trung tâm giáo dục thường xuyên bao gồm:

– Công văn đề nghị thành lập TTGDTX cấp tỉnh của Sở Giáo dục và Đào tạo;

– Đề án thành lập TTGDTX nêu rõ nhu cầu của việc cho phép hoạt động TTGDTX; phương hướng hoạt động của TTGDTX; những điều kiện về cơ sở vật chất và đội ngũ cán bộ quản lý, giáo viên theo quy định;

– Sơ yếu lý lịch của người dự kiến làm Giám đốc trung tâm.

4. Trình tự thực hiện thành lập trung tâm giáo dục thường xuyên

– Sở Giáo dục và Đào tạo gửi trực tiếp hoặc qua bưu điện 01 bộ hồ sơ đến Sở Nội vụ đề nghị tổ chức thẩm định;

– Trong thời hạn 10 ngày làm việc, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ, Sở Nội vụ tổ chức thẩm định, chuyển hồ sơ đến Ủy ban nhân dân cấp tỉnh thẩm tra;

– Trong thời hạn 05 ngày làm việc, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ, Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp tỉnh quyết định thành lập TTGDTX cấp tỉnh. Nếu chưa quyết định thì thông báo cho Sở Giáo dục và Đào tạo bằng văn bản nêu rõ lý do.

Trên đây là nội dung về thủ tục thành lập TTGDTX. Qúy khách khàng nếu cần tư vấn cụ thể hãy liên hệ với chúng tôi qua số điện thoại: 0935.998.552 hoặc gửi đến email: ilbs.lawyer@gmail.com để được giải đáp chi tiết.

Chia sẻ trên mạng xã hội

Bình luận