Thủ tục thay đổi chủ sở hữu công ty TNHH một thành viên Đơn giản nhất

Những thông tin cần biết về trình tự, thủ tục thay đổi chủ sở hữu công ty TNHH một thành viên theo quy định pháp luật.

Contents

Cơ sở pháp lý

Luật doanh nghiệp 2020;

Nghị định 01/2021/NĐ-CP về đăng ký doanh nghiệp;

1. Hồ sơ thay đổi chủ sở hữu công ty TNHH một thành viên theo từng trường hợp

Căn cứ vào từng trường hợp, hồ sơ sẽ bao gồm những giấy tờ sau:

Thong bao thay doi chu so huu cong ty TNHH mot thanh vien 1

1.1. Trường hợp chủ sở hữu công ty thực hiện chuyển nhượng toàn bộ vốn điều lệ cho một cá nhân hoặc một tổ chức khác

– Thông báo thay đổi chủ sở hữu công ty TNHH một thành viên do chủ sở hữu hoặc người đại diện theo pháp luật của chủ sở hữu cũ và chủ sở hữu mới hoặc người đại diện theo pháp luật của chủ sở hữu mới ký;

– Bản sao giấy tờ pháp lý của cá nhân trong trường hợp người nhận chuyển nhượng là cá nhân hoặc bản sao giấy tờ pháp lý của tổ chức, bản sao giấy tờ pháp lý của cá nhân đối với người được ủy quyền và bản sao văn bản cử người đại diện theo ủy quyền trong trường hợp người nhận chuyển nhượng là tổ chức.

Đối với chủ sở hữu là tổ chức nước ngoài thì bản sao giấy tờ pháp lý của tổ chức phải được hợp pháp hóa lãnh sự;

– Bản sao Điều lệ sửa đổi, bổ sung của công ty;

– Hợp đồng chuyển nhượng phần vốn góp hoặc các giấy tờ chứng minh hoàn tất việc chuyển nhượng phần vốn góp;

– Văn bản của Cơ quan đăng ký đầu tư chấp thuận về việc góp vốn, mua cổ phần, mua phần vốn góp của nhà đầu tư nước ngoài, tổ chức kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài đối với trường hợp phải thực hiện thủ tục đăng ký góp vốn, mua cổ phần, mua phần vốn góp theo quy định của Luật Đầu tư.

1.2. Trường hợp thay đổi theo quyết định của cơ quan có thẩm quyền về sắp xếp, đổi mới doanh nghiệp nhà nước

– Thông báo thay đổi chủ sở hữu công ty TNHH một thành viên do chủ sở hữu hoặc người đại diện theo pháp luật của chủ sở hữu cũ và chủ sở hữu mới hoặc người đại diện theo pháp luật của chủ sở hữu mới ký;

– Bản sao giấy tờ pháp lý của cá nhân trong trường hợp người nhận chuyển nhượng là cá nhân hoặc bản sao giấy tờ pháp lý của tổ chức, bản sao giấy tờ pháp lý của cá nhân đối với người được ủy quyền và bản sao văn bản cử người đại diện theo ủy quyền trong trường hợp người nhận chuyển nhượng là tổ chức.

Đối với chủ sở hữu là tổ chức nước ngoài thì bản sao giấy tờ pháp lý của tổ chức phải được hợp pháp hóa lãnh sự;

– Bản sao Điều lệ sửa đổi, bổ sung của công ty;

– Quyết định của cơ quan có thẩm quyền về việc thay đổi chủ sở hữu công ty.

– Văn bản của Cơ quan đăng ký đầu tư chấp thuận về việc góp vốn, mua cổ phần, mua phần vốn góp của nhà đầu tư nước ngoài, tổ chức kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài đối với trường hợp phải thực hiện thủ tục đăng ký góp vốn, mua cổ phần, mua phần vốn góp theo quy định của Luật Đầu tư.

1.3. Trường hợp công ty TNHH một thành viên thay đổi chủ sở hữu do thừa kế

– Thông báo thay đổi chủ sở hữu công ty TNHH một thành viên do chủ sở hữu mới hoặc người đại diện theo pháp luật của chủ sở hữu mới ký;

– Bản sao Điều lệ sửa đổi, bổ sung của công ty;

– Bản sao giấy tờ pháp lý của cá nhân trong trường hợp người thừa kế là cá nhân hoặc bản sao giấy tờ pháp lý của tổ chức, bản sao giấy tờ pháp lý của cá nhân đối với người được ủy quyền và bản sao văn bản cử người đại diện theo ủy quyền trong trường hợp người thừa kế là tổ chức.

Đối với chủ sở hữu là tổ chức nước ngoài thì bản sao giấy tờ pháp lý của tổ chức phải được hợp pháp hóa lãnh sự;

– Bản sao văn bản xác nhận quyền thừa kế hợp pháp của người thừa kế.

1.4. Trường hợp công ty TNHH một thành viên thay đổi chủ sở hữu do tặng cho toàn bộ phần vốn góp

– Thông báo thay đổi chủ sở hữu công ty TNHH một thành viên do chủ sở hữu hoặc người đại diện theo pháp luật của chủ sở hữu cũ và chủ sở hữu mới hoặc người đại diện theo pháp luật của chủ sở hữu mới ký;

– Bản sao giấy tờ pháp lý của cá nhân trong trường hợp người nhận chuyển nhượng là cá nhân hoặc bản sao giấy tờ pháp lý của tổ chức, bản sao giấy tờ pháp lý của cá nhân đối với người được ủy quyền và bản sao văn bản cử người đại diện theo ủy quyền trong trường hợp người nhận chuyển nhượng là tổ chức.

Đối với chủ sở hữu là tổ chức nước ngoài thì bản sao giấy tờ pháp lý của tổ chức phải được hợp pháp hóa lãnh sự;

– Bản sao Điều lệ sửa đổi, bổ sung của công ty;

– Hợp đồng tặng cho phần vốn góp;

– Văn bản của Cơ quan đăng ký đầu tư chấp thuận về việc góp vốn, mua cổ phần, mua phần vốn góp của nhà đầu tư nước ngoài, tổ chức kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài đối với trường hợp phải thực hiện thủ tục đăng ký góp vốn, mua cổ phần, mua phần vốn góp theo quy định của Luật Đầu tư.

1.5. Trường hợp thay đổi chủ sở hữu công ty TNHH một thành viên theo quyết định chia, tách, sáp nhập, hợp nhất công ty

– Thông báo thay đổi chủ sở hữu công ty TNHH một thành viên do chủ sở hữu hoặc người đại diện theo pháp luật của chủ sở hữu cũ và chủ sở hữu mới hoặc người đại diện theo pháp luật của chủ sở hữu mới ký;

– Bản sao giấy tờ pháp lý của cá nhân trong trường hợp người nhận chuyển nhượng là cá nhân hoặc bản sao giấy tờ pháp lý của tổ chức, bản sao giấy tờ pháp lý của cá nhân đối với người được ủy quyền và bản sao văn bản cử người đại diện theo ủy quyền trong trường hợp người nhận chuyển nhượng là tổ chức.

Đối với chủ sở hữu là tổ chức nước ngoài thì bản sao giấy tờ pháp lý của tổ chức phải được hợp pháp hóa lãnh sự;

– Bản sao Điều lệ sửa đổi, bổ sung của công ty;

– Văn bản của Cơ quan đăng ký đầu tư chấp thuận về việc góp vốn, mua cổ phần, mua phần vốn góp của nhà đầu tư nước ngoài, tổ chức kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài đối với trường hợp phải thực hiện thủ tục đăng ký góp vốn, mua cổ phần, mua phần vốn góp theo quy định của Luật Đầu tư.

– Nghị quyết, quyết định chia công ty, nghị quyết, quyết định tách công ty, các giấy tờ quy định tại điểm a và điểm b khoản 3 Điều 25 Nghị định số 01/2021/NĐ-CP, các giấy tờ quy định tại các điểm a, b, c khoản 2 Điều 61 Nghị định số 01/2021/NĐ-CP. Nghị quyết, quyết định chia, tách, hợp nhất, sáp nhập công ty phải thể hiện nội dung chuyển giao toàn bộ phần vốn góp trong công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên sang công ty mới.

2. Nơi nộp hồ sơ thay đổi chủ sở hữu công ty

– Doanh nghiệp tiến hành việc nộp hồ sơ đăng ký đến Phòng Đăng ký kinh doanh nơi công ty đang đặt trụ sở chính.

3. Dịch vụ thay đổi chủ sở hữu công ty TNHH một thành viên của ILBS

Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp Công ty TNHH 1 thành viên Luật ILBS Law
Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp Công ty TNHH 1 thành viên Luật ILBS Law

Đến với ILBS bạn sẽ được cung cấp dịch vụ thay đổi chủ sở hữu công ty TNHH một thành viên trọn gói bao gồm:

– Tư vấn các điều kiện cũng như trình tự, thủ tục cần có, các quy định của pháp luật.

– Soạn hồ sơ cho khách hàng.

– Thay mặt khách hàng thực hiện toàn bộ thủ tục với cơ quan nhà nước liên quan tới thủ tục và trả kết quả cho khách hàng.

– Tư vấn những vấn đề pháp lý cần lưu ý sau khi hoàn tất dịch vụ cho khách hàng.

Nếu khách hàng đang có nhu cầu thay đổi chủ sở hữu công ty TNHH một thành viên hãy liên hệ với ILBS, chúng tôi sẽ cung cấp trọn gói dịch vụ nhanh nhất với chi phí hợp lý nhất.

Chia sẻ trên mạng xã hội

Comment (1)

Thay đổi người đại diện theo pháp luật đơn giản nhất 2023

Th3 3, 2023, 11:09 sáng

[…] Xem thêm: Thủ tục thay đổi chủ sở hữu công ty TNHH một thành viên Đơn giản nhất […]

Trả lời

Bình luận