Thủ tục thay đổi tên công ty và 3 điều cần Lưu ý

Trong quá trình hoạt động, doanh nghiệp có nhu cầu muốn thay đổi tên công ty nhưng không biết thực hiện như thế nào? Trình tự, thủ tục thay đổi tên ra sao? ILBS sẽ giải đáp vấn đề này dưới đây.

Contents

1. Quy định pháp luật về tên doanh nghiệp

Theo Điều 37 Luật doanh nghiệp 2020, tên doanh nghiệp được quy định như sau:

– Tên tiếng Việt của doanh nghiệp bao gồm hai thành tố theo thứ tự sau đây:

+ Loại hình doanh nghiệp;

+ Tên riêng.

– Loại hình doanh nghiệp được viết là “công ty trách nhiệm hữu hạn” hoặc “công ty TNHH” đối với công ty trách nhiệm hữu hạn; được viết là “công ty cổ phần” hoặc “công ty CP” đối với công ty cổ phần; được viết là “công ty hợp danh” hoặc “công ty HD” đối với công ty hợp danh; được viết là “doanh nghiệp tư nhân”, “DNTN” hoặc “doanh nghiệp TN” đối với doanh nghiệp tư nhân.

– Tên riêng được viết bằng các chữ cái trong bảng chữ cái tiếng Việt, các chữ F, J, Z, W, chữ số và ký hiệu.

– Tên doanh nghiệp phải được gắn tại trụ sở chính, chi nhánh, văn phòng đại diện, địa điểm kinh doanh của doanh nghiệp. Tên doanh nghiệp phải được in hoặc viết trên các giấy tờ giao dịch, hồ sơ tài liệu và ấn phẩm do doanh nghiệp phát hành.

Lưu ý: Những điều cấm trong đặt tên doanh nghiệp tại Điều 38 Luật doanh nghiệp 2020:

– Đặt tên trùng hoặc tên gây nhầm lẫn với tên của doanh nghiệp đã đăng ký được quy định tại Điều 41 của Luật doanh nghiệp 2020.

– Sử dụng tên cơ quan nhà nước, đơn vị lực lượng vũ trang nhân dân, tên của tổ chức chính trị, tổ chức chính trị – xã hội, tổ chức chính trị xã hội – nghề nghiệp, tổ chức xã hội, tổ chức xã hội – nghề nghiệp để làm toàn bộ hoặc một phần tên riêng của doanh nghiệp, trừ trường hợp có sự chấp thuận của cơ quan, đơn vị hoặc tổ chức đó.

– Sử dụng từ ngữ, ký hiệu vi phạm truyền thống lịch sử, văn hóa, đạo đức và thuần phong mỹ tục của dân tộc.

4 Lưu ý về Đặt tên doanh nghiệp như thế nào cho đúng theo quy định pháp luật?

2. Trình tự, thủ tục thay đổi tên doanh nghiệp theo quy định hiện nay

* Hồ sơ thay đổi tên doanh nghiêp:

Theo Điều 48 Nghị định 01/2021 NĐ-CP, hồ sơ thay đổi tên doanh nghiệp bao gồm:

– Thông báo thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp do người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp ký;

– Nghị quyết, quyết định và bản sao biên bản họp của Hội đồng thành viên đối với công ty trách nhiệm hữu hạn hai thành viên trở lên, công ty hợp danh, của Đại hội đồng cổ đông đối với công ty cổ phần; nghị quyết, quyết định của chủ sở hữu công ty đối với công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên về việc đổi tên doanh nghiệp.

* Nơi nộp hồ sơ:

– Doanh nghiệp gửi 01 bộ hồ sơ đăng ký thay đổi tên doanh nghiệp đến Phòng Đăng ký kinh doanh nơi doanh nghiệp đặt trụ sở chính.

Thông báo thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp Luật ILBS Law
Thông báo thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp Luật ILBS Law

* Thời hạn giải quyết:

– Sau khi tiếp nhận hồ sơ đăng ký doanh nghiệp, Phòng Đăng ký kinh doanh kiểm tra tính hợp lệ của hồ sơ và cấp Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp cho doanh nghiệp nếu tên doanh nghiệp đáp ứng đủ điều kiện pháp luật quy định.

– Phòng Đăng ký kinh doanh ra kết quả chấp thuận hồ sơ hoặc yêu cầu sửa đổi hồ sơ (nếu có) trong thời hạn 03 ngày, kể từ khi nhận được hồ sơ.

Giấy chứng nhận đăng ký công ty cổ phần Luật ILBS Law
Giấy chứng nhận đăng ký công ty cổ phần Luật ILBS Law

3. Một số lưu ý sau khi doanh nghiệp thực hiện thủ tục đổi tên công ty

Sau khi thực hiện thủ tục thay đổi tên doanh nghiệp thành công doanh nghiệp cần thực hiện một số công việc như sau:

+ Khắc lại con dấu công ty;

+ Hoàn thiện các hồ sơ có liên quan của doanh nghiệp theo tên mới;

+ Làm lại biển treo tại trụ sở công ty…

Như vậy, doanh nghiệp hoàn toàn có thể thực hiện thủ tục đổi tên công ty cho phù hợp với nhu cầu cần thiết của doanh nghiệp. Nếu doanh nghiệp muốn sử dụng dịch vụ thay đổi tên doanh nghiệp hay liên hệ tới 0935.998.552 để được hỗ trợ nhanh nhất.

Chia sẻ trên mạng xã hội

Comments (2)

3 Bước thông báo lập địa điểm kinh doanh Đơn giản nhất 2023

Th3 3, 2023, 2:33 chiều

[…] Xem thêm: Thủ tục thay đổi tên công ty và 3 điều cần Lưu ý […]

Trả lời

4 Lưu ý về Đặt tên doanh nghiệp như thế nào cho đúng theo quy định pháp luật? Luật ILBS Law & Partners

Th3 3, 2023, 3:53 chiều

[…] Thủ tục thay đổi tên công ty và 3 điều cần Lưu ý […]

Trả lời

Bình luận