3 Bước thực hiện thủ tục thông báo lập địa điểm kinh doanh Đơn giản nhất

Địa điểm kinh doanh là nơi doanh nghiệp tiến hành hoạt động kinh doanh cụ thể. Trình tự, thủ tục thông báo được thực hiện như sau:

Contents

Trình tự, thủ tục thông báo lập địa điểm kinh doanh

Theo Điều 45 Luật Doanh nghiệp 2020 và Điều 31 Nghị định 01/2021/NĐ-CP về đăng ký doanh nghiệp thì trình tự, thủ tục thông báo lập địa điểm kinh doanh được quy định như sau:

– Trong thời hạn 10 ngày kể từ ngày quyết định lập địa điểm kinh doanh, doanh nghiệp gửi thông báo lập địa điểm kinh doanh (theo mẫu) đến Phòng Đăng ký kinh doanh nơi đặt địa điểm kinh doanh.

– Doanh nghiệp có thể lập địa điểm kinh doanh tại địa chỉ khác nơi doanh nghiệp đặt trụ sở chính hoặc đặt chi nhánh;

– Thông báo lập địa điểm kinh doanh do người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp ký trong trường hợp địa điểm kinh doanh trực thuộc doanh nghiệp hoặc do người đứng đầu chi nhánh ký trong trường hợp địa điểm kinh doanh trực thuộc chi nhánh.

– Trong thời hạn 03 ngày làm việc kể từ ngày nhận được hồ sơ hợp lệ, Phòng Đăng ký kinh doanh cập nhật thông tin về địa điểm kinh doanh trong Cơ sở dữ liệu quốc gia về đăng ký doanh nghiệp cho doanh nghiệp. Trường hợp doanh nghiệp có nhu cầu, Phòng Đăng ký kinh doanh cấp Giấy chứng nhận đăng ký địa điểm kinh doanh cho doanh nghiệp. Trường hợp hồ sơ chưa hợp lệ, Phòng Đăng ký kinh doanh thông báo bằng văn bản nội dung cần sửa đổi, bổ sung cho doanh nghiệp.

Một số lưu ý về đặt tên địa điểm kinh doanh

Theo Điều 40 Luật doanh nghiệp 2020 và Điều 20 Nghị định 01/2021/NĐ-CP, tên địa điểm kinh doanh phải đáp ứng các yêu cầu sau:

– Tên địa điểm kinh doanh phải được viết bằng các chữ cái trong bảng chữ cái tiếng Việt, các chữ cái F, J, Z, W, chữ số và các ký hiệu.

– Tên địa điểm kinh doanh phải bao gồm tên doanh nghiệp kèm theo cụm từ “Địa điểm kinh doanh” đối với địa điểm kinh doanh.

– Tên địa điểm kinh doanh phải được viết hoặc gắn tại trụ sở địa điểm kinh doanh.

– Ngoài tên bằng tiếng Việt, địa điểm kinh doanh của doanh nghiệp có thể đăng ký tên bằng tiếng nước ngoài và tên viết tắt. Tên bằng tiếng nước ngoài là tên được dịch từ tên tiếng Việt sang một trong những tiếng nước ngoài hệ chữ La-tinh. Tên viết tắt được viết tắt từ tên tiếng Việt hoặc tên bằng tiếng nước ngoài.

– Phần tên riêng trong tên địa điểm kinh doanh của doanh nghiệp không được sử dụng cụm từ “công ty”, “doanh nghiệp”.

– Đối với những doanh nghiệp 100% vốn nhà nước khi chuyển thành đơn vị hạch toán phụ thuộc do yêu cầu tổ chức lại thì được phép giữ nguyên tên doanh nghiệp nhà nước trước khi tổ chức lại.

Xem thêm: Thủ tục thay đổi tên công ty và 3 điều cần Lưu ý

Thủ tục thay đổi tên công ty và 3 điều cần Lưu ý Luật ILBS Law
Thủ tục thay đổi tên công ty và 3 điều cần Lưu ý Luật ILBS Law

Dịch vụ thông báo lập địa điểm kinh doanh của ILBS

Chúng tôi sẽ thực hiện dịch vụ cho khách hàng theo các bước sau đây:

Bước 1: Tư vấn và chuẩn bị hồ sơ thông báo

Trên cơ sở các thông tin và mong muốn Quý khách hàng cung cấp, Công ty ILBS tư vấn các vấn đề pháp lý liên quan đến việc lập địa điểm kinh doanh và tiến hành soạn thảo hồ sơ. Khách hàng chỉ cần phối hợp ký các giấy tờ cần thiết để chúng tôi thực hiện dịch vụ.

Thông báo đăng ký hoạt động địa điểm kinh doanh Luật ILBS Law
Thông báo đăng ký hoạt động địa điểm kinh doanh Luật ILBS Law

Bước 2: Tiến hành nộp hồ sơ thông báo

Sau khi chuẩn bị đầy đủ hồ sơ tại bước 1, Công ty ILBS tiến hành nộp hồ sơ.

Bước 3: Hoàn thiện chuyển kết quả cho khách hàng

Sau khi có kết quả, chúng tôi sẽ chuyển kết quả dịch vụ cho khách hàng. Đồng thời tư vấn những thủ tục và những lưu ý sau dịch vụ.

Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp sau khi đổi địa chỉ Luật ILBS Law
Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp sau khi đổi địa chỉ Luật ILBS Law

Mọi thông tin liên quan đến thủ tục dịch vụ thông báo lập địa điểm kinh doanh, Quý khách vui lòng liên hệ ILBS để được tư vấn chi tiết và cung cấp dịch vụ trọn gói.

Chia sẻ trên mạng xã hội

Comment (1)

4 Bước thược hiện Thủ tục thay đổi địa chỉ trụ sở công ty mới nhất

Th3 3, 2023, 1:54 chiều

[…] Xem thêm: 3 Bước thực hiện thủ tục thông báo lập địa điểm kinh doanh Đơn giản nhất […]

Trả lời

Bình luận