Thủ tục thông báo thành lập chi nhánh văn phòng đại diện ở nước ngoài Mới nhất 2023

Quy định của pháp luật về chi nhánh, văn phòng đại diện của doanh nghiệp được cụ thể hóa tại Luật doanh nghiệp 2020. Trong phạm vi bài viết này, chúng tôi sẽ tập trung vào thủ tục thông báo thành lập chi nhánh, văn phòng đại diện ở nước ngoài của doanh nghiệp.

Cơ sở pháp lý: 

Contents

1. Khái quát về quyền lập chi nhánh, văn phòng đại diện ở nước ngoài của doanh nghiệp

Điều 44 Luật doanh nghiệp 2020 quy định:

1. Chi nhánh là đơn vị phụ thuộc của doanh nghiệp, có nhiệm vụ thực hiện toàn bộ hoặc một phần chức năng của doanh nghiệp, bao gồm cả chức năng đại diện theo ủy quyền. Ngành, nghề kinh doanh của chi nhánh phải đúng với ngành, nghề kinh doanh của doanh nghiệp.

2. Văn phòng đại diện là đơn vị phụ thuộc của doanh nghiệp, có nhiệm vụ đại diện theo ủy quyền cho lợi ích của doanh nghiệp và bảo vệ các lợi ích đó. Văn phòng đại diện không thực hiện chức năng kinh doanh của doanh nghiệp.

Cũng tại Khoản 1 Điều 45 của Luật này quy định về việc Doanh nghiệp có quyền thành lập chi nhánh, văn phòng đại diện ở trong nước và nước ngoài.

Do đó, để phát triển quy mô sản xuất kinh doanh của mình ra thị trường quốc tế, doanh nghiệp hoàn toàn có thể thành lập chi nhánh, văn phòng đại diện.

2. Hồ sơ thông báo thành lập chi nhánh, văn phòng đại diện ở nước ngoài

Theo quy định trên tại Nghị định 01/2021/NĐ-CP về đăng ký doanh nghiệp, hồ sơ thông báo lập chi nhánh, văn phòng đại diện ở nước ngoài bao gồm các giấy tờ sau:

– Thông báo về việc lập chi nhánh, văn phòng đại diện ở nước ngoài;

Thông báo về việc thành lập chi nhánh văn phòng đại diện ở nước ngoài Luật ILBS Law
Thông báo về việc thành lập chi nhánh văn phòng đại diện ở nước ngoài Luật ILBS Law

– Bản sao Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động chi nhánh, văn phòng đại diện hoặc giấy tờ tương đương;

– Trường hợp uỷ quyền cho cá nhân thực hiện thủ tục kèm theo hồ sơ phải có văn bản ủy quyền cho cá nhân thực hiện thủ tục liên quan đến đăng ký doanh nghiệp và Bản sao giấy tờ pháp lý của cá nhân được ủy quyền.

3. Nộp hồ sơ thông báo lập chi nhánh, văn phòng đại diện ở nước ngoài ở đâu?

Doanh nghiệp nộp hồ sơ thông báo lập chi nhánh, văn phòng đại diện ở nước ngoài đến Phòng Đăng ký kinh doanh nơi doanh nghiệp đặt trụ sở chính.

4. Trình tự thực hiện

Trình tự thực hiện thành lập chi nhánh, văn phòng đại diện ở nước ngoài của doanh nghiệp phải tuân thủ theo quy định sau:

– Việc lập chi nhánh, văn phòng đại diện của doanh nghiệp ở nước ngoài thực hiện theo quy định của pháp luật nước nơi doanh nghiệp dự định đặt trụ sở.

– Trong thời hạn 30 ngày kể từ ngày chính thức lập chi nhánh, văn phòng đại diện ở nước ngoài, doanh nghiệp phải thông báo bằng văn bản đến Phòng Đăng ký kinh doanh nơi doanh nghiệp đặt trụ sở chính.

– Phòng Đăng ký kinh doanh sẽ cập nhật thông tin về chi nhánh, văn phòng đại diện của doanh nghiệp trong Cơ sở dữ liệu quốc gia về đăng ký doanh nghiệp trong thời hạn 03 ngày làm việc kể từ ngày nhận được thông báo.

Trên đây là nội dung về thủ tục thông báo lập chi nhánh, văn phòng đại diện ở nước ngoài mà ILBS Law & Partners gửi tới Qúy khách hàng. Mọi vướng mắc hãy liên hệ với ILBS qua các phương thức sau:

  • Tư vấn qua khung chat trên Website hoặc email.
  • Tư vấn qua điện thoại 0935.998.552.
  • Dịch vụ Luật sư tư vấn trực tiếp tại văn phòng.

Xem thêm: Thủ tục thành lập chi nhánh, văn phòng đại diện Đơn giản nhất hiện nay

Thủ tục thành lập chi nhánh, văn phòng đại diện mới nhất Luật ILBS Law
Thủ tục thành lập chi nhánh, văn phòng đại diện mới nhất Luật ILBS Law
Chia sẻ trên mạng xã hội

Bình luận