22/10/2022 In Kiến thức

7 Điều cần biết về thủ tục xin giấy phép bán lẻ rượu

Những quy định pháp luật về việc kinh doanh bán lẻ rượu, hồ sơ, trình tự, thủ tục theo quy định mới nhất để xin cấp giấy phép bán lẻ rượu là gì?

Contents

1. Căn cứ pháp lý

2. Điều kiện để bán lẻ rượu là gì?

Theo Điều 13 Nghị định 105/2017/NĐ-CP được sửa đổi bởi khoản 5 Điều 17 Nghị định 17/2020/NĐ-CP quy định về điều kiện được bán lẻ rượu như sau:

– Là doanh nghiệp, hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã hoặc hộ kinh doanh được thành lập theo quy định của pháp luật.

– Có quyền sử dụng hợp pháp địa điểm kinh doanh cố định, địa chỉ rõ ràng.

– Có văn bản giới thiệu hoặc hợp đồng nguyên tắc của thương nhân sản xuất rượu, thương nhân phân phối rượu hoặc thương nhân bán buôn rượu.

3. Hồ sơ xin cấp Giấy phép bán lẻ rượu

Theo Điều 23 Nghị định 105/2017/NĐ-CP được sửa đổi bởi khoản 9 Điều 17 Nghị định 17/2020/NĐ-CP quy định về hồ sơ đề nghị cấp Giấy phép bán lẻ rượu gồm 01 bộ như sau:

– Đơn đề nghị cấp Giấy phép bán lẻ rượu theo Mẫu số 01 ban hành kèm theo Nghị định này.

ĐƠN ĐỀ NGHỊ CẤP GIẤY PHÉP Rượu Luật ILBS Law
ĐƠN ĐỀ NGHỊ CẤP GIẤY PHÉP Rượu Luật ILBS Law

– Bản sao Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp, hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã hoặc hộ kinh doanh.

– Bản sao hợp đồng thuê/mượn hoặc tài liệu chứng minh quyền sử dụng hợp pháp cơ sở dự kiến làm địa điểm bán lẻ.

– Bản sao văn bản giới thiệu hoặc hợp đồng nguyên tắc của thương nhân sản xuất rượu, thương nhân phân phối rượu hoặc thương nhân bán buôn rượu.

4. Thẩm quyền cấp giấy phép

Theo điểm c khoản 1 Điều 25 Nghị định 105/2017/NĐ-CP được sửa đổi bởi khoản 18 Điều 16 Nghị định 17/2020/NĐ-CP quy định về thẩm quyền cấp giấy phép, theo đó, cơ quan có thẩm quyền cấp giấy phép bán lẻ rượu là Phòng Kinh tế hoặc Phòng Kinh tế và Hạ tầng thuộc Ủy ban nhân dân cấp huyện.

5. Trình tự, thủ tục cấp Giấy phép bán lẻ rượu

Khoản 2 Điều 25 Nghị định 105/2017/NĐ-CP thủ tục cấp giấy phép được thực hiện như sau:

– Thương nhân nộp hồ sơ trực tiếp hoặc qua đường bưu điện hoặc trực tuyến (nếu đủ điều kiện áp dụng) đến cơ quan có thẩm quyền cấp giấy phép (Phòng Kinh tế hoặc Phòng Kinh tế và Hạ tầng thuộc Ủy ban nhân dân cấp huyện);

– Trong thời hạn 10 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ, cơ quan nhà nước có thẩm quyền xem xét, thẩm định và cấp giấy phép cho thương nhân. Trường hợp từ chối cấp phải trả lời bằng văn bản và nêu rõ lý do.

– Trường hợp chưa đủ hồ sơ hợp lệ, trong vòng 03 ngày làm việc kể từ ngày tiếp nhận hồ sơ, cơ quan cấp giấy phép phải có văn bản yêu cầu bổ sung.

6. Thời hạn của Giấy phép bán lẻ rượu

– Thời hạn của Giấy phép là 05 năm

– Khi hết thời hạn 05 năm, Thương nhân phải nộp hồ sơ đề nghị cấp lại giấy phép trước thời hạn hết hiệu lực của giấy phép 30 ngày.

7. Dịch vụ xin giấy phép bán lẻ rượu của ILBS sẽ bao gồm những công việc xử lý như sau:

– Tiếp nhận thông tin, yêu cầu của khách hàng;

– Tư vấn cho doanh nghiệp các quy định pháp luật về thủ tục xin giấy phép như: Điều kiện, hồ sơ và thông tin cần đáp ứng để làm thủ tục đăng ký;

– Chủ động soạn thảo, hoàn thiện hồ sơ đăng ký giấy phép;

– Làm đại diện ủy quyền thay mặt khách hàng nộp hồ sơ tại các cơ quan chức năng có thẩm quyền. Theo dõi kết quả đăng ký tại cơ quan chức năng và nhận kết quả rồi bàn giao lại cho khách hàng.

Hãy liên hệ với chúng tôi qua hotline: 0935.998.552 để được tư vấn cụ thể và cung cấp phí dịch vụ xin giấy phép bán lẻ rượu tốt nhất.

Chia sẻ trên mạng xã hội

Bình luận