7 Điều cần biết về Trình tự, thủ tục xin giấy phép phân phối rượu

Điều kiện để phân phối rượu là gì? Hồ sơ, trình tự, thủ tục mới nhất để xin cấp Giấy phép phân phối rượu được quy định như thế nào? Thao khảo bài viết dưới đây của chúng tôi để có các thông tin chi tiết nhất.

Contents

1. Căn cứ pháp lý

2. Điều kiện để phân phối rượu là gì?

Theo Điều 11 Nghị định 105/2017/NĐ-CP được sửa đổi bởi khoản 5 Điều 16 Nghị định 17/2020/NĐ-CP, điều kiện để phân phối rượu bao gồm:

– Là doanh nghiệp được thành lập theo quy định của pháp luật.

– Có hệ thống phân phối rượu trên địa bàn từ 02 tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương trở lên (đã bao gồm địa bàn doanh nghiệp đặt trụ sở chính); tại mỗi địa bàn tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương phải có ít nhất 01 thương nhân bán buôn rượu. Trường hợp doanh nghiệp có thành lập chi nhánh hoặc địa điểm kinh doanh ngoài trụ sở chính để kinh doanh rượu thì không cần có xác nhận của thương nhân bán buôn rượu.

– Có văn bản giới thiệu hoặc hợp đồng nguyên tắc của thương nhân sản xuất rượu, thương nhân phân phối rượu khác hoặc nhà cung cấp rượu ở nước ngoài.

3. Hồ sơ xin cấp Giấy phép phân phối rượu

Theo Điều 21 Nghị định 105/2017/NĐ-CP được sửa đổi bởi khoản 16 Điều 16 Nghị định 17/2020/NĐ-CP, hồ sơ để đề nghị cấp Giấy phép phân phối rượu bao gồm 01 bộ hồ sơ:

– Đơn đề nghị cấp Giấy phép theo Mẫu số 01 ban hành kèm theo Nghị định này.

– Bản sao Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp hoặc giấy tờ có giá trị pháp lý tương đương.

– Tài liệu về hệ thống phân phối rượu gồm một trong hai loại sau:

+ Bản sao hợp đồng nguyên tắc, thư xác nhận hoặc bản cam kết tham gia hệ thống phân phối rượu kèm bản sao Giấy phép bán buôn rượu của thương nhân dự kiến tham gia hệ thống phân phối rượu;

+ Bản sao Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động chi nhánh của doanh nghiệp hoặc Giấy chứng nhận đăng ký địa điểm kinh doanh của doanh nghiệp để kinh doanh rượu.

– Tài liệu liên quan đến nhà cung cấp rượu:

+ Bản sao các văn bản giới thiệu hoặc hợp đồng nguyên tắc của thương nhân sản xuất rượu, thương nhân phân phối rượu khác hoặc nhà cung cấp rượu ở nước ngoài, trong đó ghi rõ các loại rượu dự kiến kinh doanh phù hợp với hoạt động của các nhà cung cấp rượu;

+ Trường hợp nhà cung cấp rượu là thương nhân trong nước cần có bản sao Giấy phép sản xuất rượu hoặc Giấy phép phân phối rượu.

4. Thẩm quyền cấp giấy phép

Bộ Công Thương là cơ quan có thẩm quyền cấp Giấy phép phân phối rượu.

5. Trình tự, thủ tục xin cấp Giấy phép phân phối rượu

– Thương nhân nộp hồ sơ trực tiếp hoặc qua đường bưu điện hoặc trực tuyến (nếu đủ điều kiện áp dụng) đến cơ quan có thẩm quyền cấp giấy phép;

– Trong thời hạn 15 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ, cơ quan nhà nước có thẩm quyền xem xét, thẩm định và cấp giấy phép cho thương nhân. Trường hợp từ chối cấp phải trả lời bằng văn bản và nêu rõ lý do.

– Trường hợp chưa đủ hồ sơ hợp lệ, trong vòng 03 ngày, làm việc kể từ ngày tiếp nhận hồ sơ, cơ quan cấp giấy phép phải có văn bản yêu cầu bổ sung.

6. Thời hạn của Giấy phép phân phối rượu

– Thời hạn của Giấy phép là 05 năm

– Khi hết thời hạn 05 năm, Thương nhân phải nộp hồ sơ đề nghị cấp lại giấy phép trước thời hạn hết hiệu lực của giấy phép 30 ngày.

7. Dịch vụ xin Giấy phép phân phối rượu của ILBS sẽ bao gồm những công việc xử lý như sau:

– Tiếp nhận thông tin, yêu cầu cụ thể của khách hàng;

– Tư vấn cho doanh nghiệp các quy định pháp luật về thủ tục xin giấy phép như: Điều kiện, hồ sơ và thông tin cần đáp ứng để làm thủ tục đăng ký;

– Chủ động soạn thảo, hoàn thiện hồ sơ đăng ký giấy phép;

– Làm đại diện ủy quyền thay mặt khách hàng nộp hồ sơ tại các cơ quan chức năng có thẩm quyền. Theo dõi kết quả đăng ký tại cơ quan chức năng và nhận kết quả rồi bàn giao lại cho khách hàng.

Xem thêm tại: Dịch vụ trọn gói giấy phép kinh doanh rượu

Hãy liên hệ với chúng tôi qua hotline: 0935.998.552 để được tư vấn cụ thể và cung cấp phí dịch vụ xin giấy phép phân phối rượu tốt nhất.

Chia sẻ trên mạng xã hội

Comment (1)

Dịch vụ trọn gói giấy phép kinh doanh rượu Mới nhất 2023 Luật ILBS Law & Partners

Th3 3, 2023, 6:07 chiều

[…] – Giấy phép phân phối rượu. […]

Trả lời

Bình luận